Членове на борда

2022/2023

 • Председател – Фикред Ферадов
 • Секретар – Митко Михайлов
 • Касиер – Калоян Пенев
 • Член на борда – Иван Димитров

2021/2022

 • Председател – Иван Димитров
 • Секретар – Митко Михайлов
 • Касиер – Фикред Ферадов
 • Член на борда – Цветан Цветков

2020/2021

 • Председател – Цветан Цветков
 • Секретар – Митко Михайлов
 • Касиер – Фикред Ферадов
 • Член на борда – Милко Янакиев

2019/2020

 • Председател – Милко Янакиев
 • Секретар – Цветан Цветков
 • Касиер – Фикред Ферадов
 • Член на борда – Георги Серафимов

2018/2019

 • Председател – Георги Серафимов
 • Секретар – Цветан Цветков
 • Касиер – Милко Янакиев
 • Член на борда – Пламен Латев, PHF

2017/2018

 • Председател – Пламен Латев
 • Секретар – Цветан Цветков
 • Касиер – Милко Янакиев