Членове на борда

2018/2019

  • Председател – Георги Серафимов
  • Секретар – Цветан Цветков
  • Касиер – Милко Янакиев
  • Член на борда – Пламен Латев, PHF

2017/2018

  • Председател – Пламен Латев
  • Секретар – Цветан Цветков
  • Касиер – Милко Янакиев
Реклами